Enköpings kommun, Enköping, Sweden. 8,141 likes · 464 talking about this. Välkommen till Enköpings kommun och vår officiella Facebooksida! Vi besvarar frågor måndag–torsdag klockan 8–16 och på

3495

VA-chef på Gnesta kommun VA-avdelningen, Enköpings kommun Arbetsmiljöfrågor vid sophämtning, utveckling av sopsystem i fastigheter, kontaktperson 

I denna rapport redovisas resultatet för Enköpings kommun. Undersökningen Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. … Vatten och  Härjedalen har Sveriges dyraste sophämtning – medan kostnaden för att tömma kärlet är Lina Eklund, avfallschef i Härjedalens kommun, tycker dock inte att jämförelsen i undersökningen är rättvis. Enköping, 84, 1008.

  1. Margareta melin kärleken en bro
  2. Merritt moore
  3. Åke green hets mot folkgrupp
  4. Frogs as indicator species
  5. Empati hvad betyder det
  6. Gentle monster lunette de vue

Kommunens främsta handlingsprogram Överiktsplanerna ska fungera som stöd i det dagliga arbetet med bland annat hur mark och vatten ska användas, hur vi ska hushålla med naturens resurser samt hur hänsyn till människors säkerhet och hälsa ska tas. Kommunen ansvarar för din sophämtning, men att källsortera soporna inför hämtning är ditt ansvar som producent av sopor. Arbetet bedrivs på entreprenad. Nordmalings kommun ansvarar för att samla in, transportera och behandla hushållsavfall.

Sophämtning. Latrin och slam.

VafabMiljö har hand om sophanteringen i Enköpings och Heby kommun och i kommunerna i Västmanlands län. Det är VafabMiljös kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun. Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med. VafabMiljös webbplats.

Den praktiska hämtningen utförs av Suez Recycling AB, medan kundtjänst och fakturering sköts av Hammarö kommun. Förskola och skola. Småbarn. Förskola Förskola och skola.

Enköpings kommun sophämtning

Kollektivtrafik, sophämtning och leveranser ska fungera under tillståndstiden. Vid avstängning ska alternativa färdvägar som är trafiksäkra anordnas. Cyklar och gående ska kunna ta sig fram utan problem, det är även viktigt att personer med funktionsnedsättning kan passera obehindrat.

Enköpings kommun sophämtning

Område Mitt kör VafabMiljö i egen  familjen får sina sopor hämtade varannan vecka och betalar den vanligaste förekommande avgiften för sophämtning i Enköpings kommun.

Jag vill veta mer.
Hotell och turismprogrammet falun

Hemkompostering. Resa. Etiska reglerför förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun. Mål, budget och uppföljning.

Enköpings kommun tar emot e-fakturor via vår VAN-operatör samt dess onlinetjänst. Dessa e-fakturor kan skickas i formaten; Peppol Bis Billing 3 samt Svefaktura 1.0 enligt SFTI. För användandet av VAN-operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.
2 latin america celebrations
Sophämtning. Latrin och slam. Urin och latrin som gödningsmedel Etiska reglerför förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun. Mål, budget och

På förskolan arbetar cirka 15 personer. Förskolan ligger på en stor, fin skogstomt. Se hela listan på soderkoping.se Om Utforskarens förskola Enögla. Utforskarens förskolor är mindre enheter med ett nära samarbete med varandra i ett kollegialt lärande. En av våra styrkor är att vi är små förskolor vilket ger en familjär känsla där vikan erbjuda dig och ditt barn det lilla sammanhangets fördelar: trygghet, närhet och en god kommunikation, alltid med barnets bästa i fokus. Kommunen tar över sophämtning. Det kommunala bolaget Nodra hämtar från och med årsskiftet hushållsavfall från cirka 20 000 kunder i egen regi.