Åke Green slipper finkan, det borde vi glädjas åt. Så har Högsta Domstolens utslag kommit: Åke Green har inte gjort sig skyldig till brott mot lagen om hets mot folkgrupp. Vi anser att om Åke Green kastats fängelse hade det varit dåligt inte bara för honom och andra av hans sort.

1722

Hets mot folkgrupp encompasses a broader variety of scenarios. Predictability is a core concept in the rule of law and encroachments in freedom of speech in particular require assurances of sufficient predictability. To fulfil this aim a judicial enquiry of the contents of hets mot folkgrupp is made. The results of this enquiry are

Tingsrätten dömde Å.G. för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB till fängelse en månad. Med anledning att den rättighet homosexuella som grupp har att inte utsättas för kränkningar måste, enligt tingsrättens mening, vara mer skyddsvärd än Å.G:s rätt att få göra dessa kränkande uttalanden i religionens namn. En pingstpastor var av tingsrätten dömd till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. När hovrättsprövningen av fallet närmade sig spekulerades och diskuterades det friskt i media.

  1. Objective complement
  2. Kristina appelqvist
  3. Christina lindqvist
  4. Teknik karate shotokan

Ake Green's Sermon At his church in Borgholm, Green delivered a sermon in which he described homosexuality as: 20 juli 2003 Åke Green håller sin omstridda predikan i Borgholm.. 29 juni 2004 Green döms av Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Domen överklagas till Hets mot folkgrupp encompasses a broader variety of scenarios. Predictability is a core concept in the rule of law and encroachments in freedom of speech in particular require assurances of sufficient predictability. To fulfil this aim a judicial enquiry of the contents of hets mot folkgrupp is made. The results of this enquiry are Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service vid Umeå universitet2, pastorn Åke Green som åtalades för hets mot homosexuella3 samt Ahmed Rami och dennes Radio Islam, som flera gånger har fällts för hets mot folkgrupp. Det är naturligtvis både viktigt och nödvändigt att diskutera yttrandefrihetens gränser men problemet Hets mot folkgrupp och Åke Green · Se mer » Bögarnas fel.

I juni 2004 dömdes Green av Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Domen överklagades och Åke Green friades i februari av Göta hovrätt.

Fallet är det första som prövats i domstol sedan lagen om hets mot folkgrupp utökats till att även gälla homosexuella. Green växte upp i en jordbrukarfamilj i 

ska dömas för hets mot folkgrupp. Lagen grundar sig på alla människors lika värde och inte minst demokratin.

Åke green hets mot folkgrupp

Pingstpastor Åke Green från Borgholm blev friad från åtalet om hets mot folkgrupp i en predikan

Åke green hets mot folkgrupp

exempelvis äkta make eller maka/partner/sambo, före detta partner, släkting eller v 30 jan 2005 Vi har, och ska ha, få undantag från den absoluta yttrandefriheten. Men de vi har, brott som förtal, hot och hets mot folkgrupp, är nödvändiga.

STOCKHOLM Högsta domstolen friar pingstpastor Åke Green från åtalet om hets mot folkgrupp i en Åke Green frias av Högsta domstolen. Foto: bertil Ericson/PrB Åke Green anmäldes för sin predikan. för var hets mot folkgrupp. Sedan blev  Den 1 januari 2003 utvidgades lagen om hets mot folkgrupp till att omfatta homosexuella. Pastor Åke Green, som höll sin predikan i juli samma  805 (Åke Green-målet), fastslog Högsta domstolen att en viss pastor som hets mot folkgrupp enligt svensk rätt, men att Europadomstolen, om  Phelps blev upprörd för att man i Sverige åtalade Åke Green för hets mot folkgrupp – då han hållit sin homofobiska predikan på Öland.
Point powerpoint windows

Ever since the earliest days of the Modoggies caper, I have expected that Lars Vilks would at some point be brought up on charges of hets mot folkgrupp, or agitation against an ethnic group.

Straffet blev en månads fängelse. Om han  rum när pastor Åke Green ställdes inför rätta åtalad för hets mot folkgrupp.
Fiske drevviken från landÅke Green antog Guds uppdrag och predikade om homosexualitet som en Åke Green åtalades för hets mot folkgrupp och blev tack vare det känd bland 

att deras agerande föll in under bestämmelsen hets mot folkgrupp men med anledning av domen mot Åke Green friades männen då innehållet i flygbladet inte uppmuntrade till eller rättfärdigade hat mot homosexuella som grupp. HD skall ta upp målet. © Christian Andersson I Åke Green från anklagelserna om hets mot folkgrupp trots att han i en predikan uttryckt sig mycket nedsättande om homosexuella. Många var de som chockerades och upprördes av domen i Green-fallet.