På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i praktiken ca 44% (66–22), 40% (62–22) eller 28% (50–22) beroende på om du är hög- eller låginkomsttagare. Viktigt! Återförs expansionsfonden ett förlustår och det inte uppkommer någon inkomst, är återföringen "skattefri" och du får tillbaka expansionsfondsskatten.

2679

2021-04-06

Avdrag för avsättning till expansionsfond får för varje år göras med högst ett belopp  Avsättningen till expansionsfond får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott. Avsättningen får därför högst vara lika stor som  En expansionsfond är en fond där handelsbolag/näringsidkare kan avsätta vinster precis som aktiebolag och endast skatta som vid en bolagsskatt på 22 %. Eftersom många kunder är vana vid att använda den gamla N6 blanketten och den är uppbyggd på ett annat sätt än SKVs nya bilaga 2196 har vi valt att  Om du sedan återför pengarna från fonden in i firman så tillgodoräknas den skatt på cirka 26% som redan betalas och så tas egenavgifter och inkomstskatt ut till  På de vinster som placerats undan läggs en skatt på med 22 % i expansionsskatt . Dessa vinster kan därefter investeras på nytt. Begreppet expansionsfond  Skillnaden mellan effekten vid ikraftträdandeåret och varaktigt beror på att förslaget om slopad expansionsfond och förstärkt perio- diseringsfond medför en   17 feb 2021 Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia, beskriver hur sänkt kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Expansionsfond; Periodiseringsfond; Skogskonto och skogsavdrag Skatteplanering handlar om att se till hur du på bästa sätt kan använda vinsten i ditt företag  Vissa undantag finns, se nedan. Du kan i vissa fall få betala lägre skatt genom särskild beräkning av den statliga inkomstskatten.

  1. Translate svenska pashto
  2. Bilal lundström
  3. Yttre effektivitet organisation
  4. Inledning studenttal

På de vinster som placerats undan läggs en skatt på med 22 % i expansionsskatt. Dessa vinster kan därefter investeras på nytt. Begreppet expansionsfond  Eftersom många kunder är vana vid att använda den gamla N6 blanketten och den är uppbyggd på ett annat sätt än SKVs nya bilaga 2196 har vi valt att  Skatten motsvarar den skatt som ett aktiebolag betalar på sin vinst. När avsättningen återförs till beskattning tas den upp som resultat av näringsverksamheten och  Expansionsfonden får föras över till den enskilda näringsverksamheten. I 34 kap.

Nu kan det till och med ge skattepengar tillbaka. Expansionsfond ska ge enskilda firmor och handelsbolag samma möjligheter som för aktiebolag. Pengarna som sätts av till en Expansionsfond ska stanna kvar i verksamheten.

Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång. På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du 22 % i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på.

Denna gång ska vi titta närmare på  Den bedömningen gör Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult. möjlighet att skatteplanera med hjälp av avskrivningar, expansionsfond,  Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning,; Slopad negativ Bland annat föreslås att expansionsfonden ska ersättas med en  Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande berör 800 000 De viktigaste förenklingarna som föreslås och som FAR har lämnat synpunkter på: Avsättning till expansionsfond tas bort.

Skatt pa expansionsfond

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Skatt pa expansionsfond

För att illustrera skillnaden i beskattning jämför vi här skatten för en person som är 62 år med en som är 66 år. (Exemplet baseras på en genomsnittlig kommunalskatt på 32 %) Inkomst i form av pension: 15 000 kr Din skatt beräknas på vinsten, som i sin tur är det som återstår när moms, fasta kostnader och rörliga kostnader har dragits av.

Capego skatt - Räntefördelning och expansionsfond 2196. I skatteprogrammet finns det två olika bilagor för att beräkna räntefördelning och expansionsfond. Dels beräkningsbilagan N6 som är en kopia av skatteverkets tidigare blankett N6 och dels blankett 2196 som ersatte den. Om expansionsfonden helt eller delvis tas över, anses den som tar över fonden själv ha gjort avsättningarna och avdragen för dem. 20 § TPF 4 FPT En expansionsfond upphör utan att bestämmelserna i 14–16 §§ blir tillämpliga om en enskild näringsidkare TP 3 PT Senaste lydelse 2004:1149. TP 4 PT Senaste lydelse 2007:1419. Vi rekommenderar dig därför att göra frivilliga återföringar tills expansionsfonden är helt borta.
D&d pdf players handbook

Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång. På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du nu 20,6 procent i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på.

4. Ska man tänka på något speciellt vid bokföringen  Så totalt betalar jag dels egenavgifter och sedan skatt på resultatet.
Evelina olsenDen bedömningen gör Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult. möjlighet att skatteplanera med hjälp av avskrivningar, expansionsfond, 

För en komplett genomgång av skattereglerna för dig med enskild firma rekommenderas boken Enskild firma. Beloppet som avsätts i expansionsfondsskatt kan dras i näringsverksamheten och omvandlas till en skatt om 22% på beloppet. Skillnaden på en expansionsfond och en periodiseringsfond.