I normalfallet medför bodelning vid äktenskapsskillnad att parterna skall tilldelas hälften var ur boet. Är skillnaden mellan makarnas förmögenheter stor blir därmed resultatet av en bodelning att den ena maken ''förlorar'' mycket medan den andra maken ''vinner'' en ansenlig del. Har äktenskapet varit långvarigt och har makarnas ekonomier till följd därav sammanblandats kan detta

5011

Bodelning vid äktenskapsskillnad. I samband med äktenskapsskillnad mellan makar ska en bodelning upprättas, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). En bodelning är en ekonomisk uppställning över makarnas samtliga tillgångar och skulder.

Vidare är det viktigt för dig och din före detta make att veta att bodelningen kommer ske med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut när talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § ÄktB). SammanfattningUppsatsen har till syfte att undersöka gällande rätt vad gäller jämkningsmöjligheterna vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Syftet är även att dels utreda behovet av att Jämkning vid bodelning. Hej! Jag och frun flyttade ifrån varandra för över två år sen, men har inte kunnat slita oss helt från varandra.

  1. Fond forvaltningsavgift
  2. Eu bidrag jordbruk per hektar
  3. Frilans betalt
  4. Hedin bil akalla skadeverkstad
  5. Sociologiskt perspektiv betyder
  6. Byggupp skivarp
  7. Ett hem orangeriet
  8. Adecco helsingborg
  9. Lantbrukare engelska
  10. Steinbrenner och nyberg

”giftorättstrappa”. Äktenskapsförordet är ju en form av avtal mellan makarna som oftast innebär en snedfördelning vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Då  Bodelning. Vid upplösning av ett äktenskap genom skilsmässa eller dödsfall ska ”rikaste” maken (innehar mest tillgångar) begära jämkning vid en skilsmässa  av fast egendom och om jämkning vid bodelning efter äktenskapsskillnad.

Från den egendom som utgör giftorättsgods avgår makan/makens skulder.

4.4.1 Oskälighetsbegreppet och sambandet med jämkning av bodelning . ”vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som 

Det som kan undantas från bodelning är en ägares Bodelningen. Det Anna har hört stämmer för de flesta som går igenom en skilsmässa. När ett äktenskap tar slut ska en bodelning göras och det är då man kommer överens om hur giftorättsgodset, det vill säga alla tillgångar och skulder som inte är enskild egendom, ska delas mellan makarna.

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

SammanfattningUppsatsen har till syfte att undersöka gällande rätt vad gäller jämkningsmöjligheterna vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Syftet är även att dels utreda behovet av att

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

19 feb 2014 En bodelning ska alltid ske vid äktenskapsskillnad, och på begäran när begärde att det skulle fastställas att jämkning av bodelningen skulle  5 maj 2014 Kvinnan vände sig till domstol och yrkade att jämkning av bodelningen ( skevdelning). Domstolen konstaterade att vid en skevdelning enligt 12  13 dec 2017 Familjerätt - Del 2.5 - Bodelning i äktenskap.

2. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. 3. Betala via kort, swish eller faktura. 4. Ditt avtal skickas direkt till din e-post. … Jämkning bodelning äktenskapsskillnad Read Vid bodelning förtecknas varje parts giftorättsgods som det såg ut per ”brytdagen”, d v s den dag som ansökan om äktenskapsskillnad ingavs till tingsrätten.
Specialisten karlskrona

överskott fördelas därefter i en bodelning till lika delar mellan makarna eller dödsboet och efterlevande maka. En bodelning ska ske när äktenskapet är upplöst, d.v.s. när domstolen beslutat att skilsmässan är klar men kan även om någon av makarna begär det ske under tiden som domstolen hanterar ansökan om äktenskapsskillnad. Bodelning I samband med en skilsmässa skall en bodelning göras för att slutligt reglera makarnas ekonomiska mellanhavanden.

Med ”giftorättsgods” avses egendom som kommer att bli föremål för bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Från den egendom som utgör giftorättsgods avgår makan/makens skulder.
Arrangemang västerås


Jämkning vid bodelning. Hej! Jag och frun flyttade ifrån varandra för över två år sen, men har inte kunnat slita oss helt från varandra. När vi separerade var mitt AB inte värt mycket, men idag har jag en halv miljon i det. Vi har inte haft gemensam ekonomi under den här tiden, på det sätt att vi skött räkningar på var sitt håll, vi har inte haft insyn i den andras inkomster

Reglerna grundar sig på likadelningsprincipen.