Välj Tabell > Cellalternativ > Rader och kolumner, ange inställningar för Radhöjd och Kolumnbredd och klicka sedan på OK. Obs! Om du anger en minsta radhöjd genom att ange ett värde för Minst, ökar raderna i höjd om du lägger till text eller ökar punktstorleken.

6264

Frihandstabell; Kolumn- och radinställningar och en produkt har 569,34 USD använder du formeln Round( Intäkter) för att avrunda intäkten till närmaste dollar, 

Exempel som visar en tabell med 1 rad och 3 kolumner -->

Rad 34: 35: