juridik inklusive de regelverk som ställer krav på informationssäkerhet. Hon arbetade som ingenjör på Försvarets materielverk (FMV) innan hon blev jurist.

355

IT-juristen i Sundsvall Som dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist och jurist är det frågor om dataskydd, informationssäkerhet och IT-säkerhet 

Jag har gedigen erfarenhet av att leda och införa GDPR både i myndighet och i större privata koncerner. Efter en projektanställning inom Boschkoncernen i Stockholm fick jag idén om att starta eget företag. Sedan 2 år driver jag IT-juristen i … IT-Säkerhetsbolaget, ett innovativt specialistbolag inom dataskydd och informationssäkerhet söker en jurist inom dataskydd på heltid med valfri placeringsort. Efterfrågan på info 2019-09-18T06:14:15+00:00 Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL & Leif Carlson, Informationssäkerhetschef IneraAB. Avdelningen för Digitalisering, Center för eSamhället.

  1. Du och jag min skatt trearingen
  2. Aktia placeringsfonder
  3. Vad betyder de fyra sista siffrorna i personnumret

Asyl-, Utvisnings- och  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  16 okt 2017 Informationssäkerhet, upphandling och molntjänst Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist. Läs mer. 27 sep 2018 NLA:s nya bok om informationssäkerhet kommer att presenteras. dataskyddsombud, jurist, arkivarie, registrator, kvalitetsansvarig, eller  16 aug 2017 Advokatsamfundet anser i sitt remissvar på betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) att flera  3 jul 2019 samhällsskydd och beredskap) samt Jeanna Thorslund. jurist och samordnare kring informationssäkerhet på SKL (Sveriges Kommuner och  6 mar 2020 Sara Herrman på regional nätverksträff för informationssäkerhet. och Ebba Ljungdahl, jurist inom IT- och informationssäkerhet, Certezza.

I syfte att öka medvetenheten och förståelsen för informationssäkerhet, vill KI:s informationssäkerhetsfunktion belysa några saker du behöver tänka på i ditt arbete, samt en webbutbildning. Rättsregler och praktisk hantering gällande informationssäkerhet. NIS direktivet, den nya informationssäkerhetslagen och informationssäkerhetsförordningen.

Du kommer att arbeta inom leveransteamet juridik-och informationssäkerhet där fyra jurister och två specialister inom informationssäkerhet arbetar. Som jurist 

Per Forsberg. Managementkonsult IT-säkerhet, Informationssäkerhet Informationssäkerhet och GDPR är inte en fråga enbart för it-enheten.

Informationssäkerhet jurist

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Våra medarbetare, med sina olika bakgrunder, bidrar alla till detta. I denna blogg kan du lära känna dem och ta reda på mer om deras bakgrund inom it- och informationssäkerhet.

Informationssäkerhet jurist

Informationssäkerhet – grund (2 dgr) I utbildningsmodulen får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet. Vi tittar på de hot, risker och möjligheter som finns. Du får även god kunskap om vilka lagar och andra regler som ställer krav på vår verksamhet samt hur dessa regelverk förhåller sig till varandra. Checklista för jurister – Introduktion i rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser 3 (44) Checklista för jurister togs ursprungligen fram av E-delegationen 2014. I det arbetet deltog Berit Wennström, Lantmäteriet, Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet, Anna Johansson, Tillväxtverket, Désirée Veschetti, Riksarkivet, Jeanna Manolis Nymark Consulting AB erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning med inriktning på eHälsa, integritetsfrågor och IT Trygga din verksamhet eller affärsidé genom att minska de juridiska riskerna.

Assignment period. 14 Sep 202013 Sep 2021. ClientEwork  av A Holmström · 2019 — Analysen belyser bristen på tydliga rutiner för att rapportera incidenter. Juristen på socialförvaltningen svarade på frågan hur hen skulle rapportera en IT-incident:. Johanna är en nyexaminerad jurist med inriktning på och ett stort intresse för åren specialiserat sig inom bland annat dataskydd och informationssäkerhet. Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Agenda för  Kontakta juristerna på Rättssekretariatet, Rektors kansli. Fråga juristen.
Deutscher komiker hans werner

Efter en projektanställning inom Boschkoncernen i Stockholm fick jag idén om att starta eget företag. Sedan 2 år driver jag IT-juristen i … IT-Säkerhetsbolaget, ett innovativt specialistbolag inom dataskydd och informationssäkerhet söker en jurist inom dataskydd på heltid med valfri placeringsort. Efterfrågan på info 2019-09-18T06:14:15+00:00 Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL & Leif Carlson, Informationssäkerhetschef IneraAB. Avdelningen för Digitalisering, Center för eSamhället.

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021 01 2021-09-01 11:38:46 2021-08-31 11:38:46 38 Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY Jurist Informationssäkerhet, GDPR. Emelie Ousbäck.
Uppsagningstid 2 manader
Exempelvis skärps kraven på informationssäkerhet. vilka de registrerade är samt hur uppgifterna hanteras och skickas, berättar Johan Uggla, jurist hos PRI.

Uppdrag Samverkansgruppen ska bistå den sjukvårdsregionala samverkansstrukturen med gemensamma tolkningar där så krävs för att komma vidare i det sjukvårdsregionala samarbetet. Gruppen består av jurister från de tre regionerna och funktionsansvariga inom Karin Allard har jur kand examen från Stockholms universitet och är främst verksam inom rättsområden som skatterätt, förvaltningsprocess och informationssäkerhet.