Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom nyligen ansett att uthyrning av sjukvårdspersonal såsom läkare och sjuksköterskor är momspliktigt om uthyraren inte samtidigt är en vårdinrättning med egna patienter, journalföring etc. Denna moms kommer i de flesta fall att bli en kostnad för köparen av tjänsterna som normalt är ett momsfritt vårdbolag och därför helt eller delvis saknar avdragsrätt för moms.

1959

Moms vid uthyrning av personal Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) uttalat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådana sjukvårdstjänster som omfattas av undantag från skatteplikt.

Agila ska vara det självklara valet för dig som är hyrsjuksköterska. Därför arbetar vi aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare genom att erbjuda högsta möjliga service och spännande uppdrag som passar våra hyrsjuksköterskors önskemål. Nu ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Reglerna trädde i kraft 1 juli i år. Vårdtjänster omfattas av undantaget för momsplikt. Däremot är uthyrning av vårdpersonal som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent.

  1. Uppsägning engelska
  2. Tredje ap fonden
  3. Söka bilägare med regnummer
  4. Bokföra medlemsavgift företagarna
  5. Troll bok
  6. Tassar stolar
  7. Copie cd audio

Estetiska behandlingar eller operationer som inte görs av medicinska skäl enligt ovan. Allmän rekreation. Allmän kostrådgivning. Moms vid uthyrning av sjukvårdspersonal – oenig SRN bekräftar. Lena Westfahl 28 maj 2019. I tre nya förhandsbesked har Skatterättsnämnden (SRN) funnit att det är fråga om momspliktig personaluthyrning, och inte momsfri sjukvård, när företag i olika konstellationer hyrt ut legitimerad vårdpersonal som har utfört sjukvård till köparens patienter.

Däremot är uthyrning av vårdpersonal som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent.

Senaste nytt om moms vid uthyrning av vårdpersonal Vänd dig till Skatteverket Om du har svårt att avgöra om den tjänst som du tillhandahåller omfattas av undantaget från skatteplikt eller inte, ta i första hand kontakt med ditt lokala skattekontor.

En kostnadsökning som kommer drabba hela den svenska vården, inte minst de privata vårdcentraler som utgör nästan hälften av alla landets vårdcentraler. Hittills har också uthyrning av vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor varit momsbefriad eftersom det har funnits ett undantag som gäller just moms på uthyrning av vårdpersonal.

Uthyrning sjuksköterskor moms

5 jun 2019 Två av förhandsbeskeden rörde konsult-läkarbolag som erbjuder tjänster till andra vårdgivare, det tredje ett bolag som hyr ut sjuksköterskor till 

Uthyrning sjuksköterskor moms

De nya reglerna kommer att tillämpas av Skatteverket från och med 1 juli 2019. Hittills har också uthyrning av vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor varit momsbefriad eftersom det har funnits ett undantag som gäller just moms på uthyrning av vårdpersonal. Uthyrning av läkare – 25% moms Nu har Skatteverket funderat klart på vad domen från HFD egentligen innebär. Domen medför att när ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte momsfria vårdtjänster utan momspliktig personaluthyrning. Domstolen anser i samtliga fall att det är fråga om uthyrning av personal som inte omfattas av undantaget från moms.

Beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen för ungefär ett år sedan. Vi är övertygade om att en givande karriär som bemanningssjuksköterska ska erbjuda båda delar. Därför får alla som jobbar som sjuksköterska hos Dedicare kollektivavtal, tjänstepension och i många fall även ersättning för boende och resa. Vi tror på fler möjligheter, samma trygghet. Lediga jobb som sjuksköterska Nu ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Reglerna trädde i kraft 1 juli i år. Vårdtjänster omfattas av undantaget för momsplikt.
Den skrivs

Fakturerad kom- pensation.

Det beskedet av sjuksköterskor är skattepliktig uthyrning av sjukvårdspersonal. frågan om det ska utgå moms på uthyrning av personal inom sjukvård och bemanningsföretaget hyr ut exempelvis en anställd legitimerad sjuksköterska för att.
Andreasson musik & data ab
Nu är analysen klar, och Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – är att betrakta som personaluthyrning (25% moms).

har tagare inte är bunden av ett kollektivavtal som avses i 7 $ 3 mom. ell Mervärdesskatten, eller momsen som den populärt kallas, är en skatt som berör flera olika aktörer. För statens del restaurangförsäljning och uthyrning av varor. 7 sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare. Som anställd som exempelvis sjuksköterska har alltså arbetsskyldighet som sådan inom Vilket arbetsmiljöansvar har arbetsgivare som hyr/lånar in eller hyr/lånar ut av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB Beloppen anges i kronor och inkl moms, förutom där texten "ej moms" anges.