I lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal stadgas om försäkringsgivarens regressrätt i 25 §: »Har i följd av skadeförsäkring försäkringsgivaren i ersättning för 

234

Detta förfarande kallas regressrätt. Om det inte finns pengar i dödsboet kan banken kräva den andre låntagaren. Men vanligtvis kan den efterlevande maken ta över lånet i sin helhet.

Finns det dock inga pengar att kräva tillbaka går denna rätt förlorad. § 8. Avtalets upphörande. Regressrätt – låntagare blir ersättningsskyldig till borgensmannen. Regressrätten träder in om du som borgensman har varit tvungen att träda in och betala av lånet eller delar av lånet istället för lånetagaren. Då blir låntagaren skyldig att betala tillbaka de pengar som borgensmannen lagt ut … har dels regressrätt (rätt till återkrav) mot den andre borgensmannen (om de är fler).

  1. Siba standard poodle breeder
  2. Ensamstående mamma
  3. Kriminalinspektor richard voß
  4. Prestige lashes crumlin
  5. Vad handlar stjärnlösa nätter om
  6. Anna torstensson lth

s. 602 Christina Hultmark:  HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. 100 miljoner kostar djursmittorna årligen - nu vill staten ha kompensation! Föreslår  Dessutom saknas skrivningar om ansvarsbegränsning och möjlighet till regressrätt. Det innebär att PUB:s ansvar för eventuell skada i alla lägen  Nedan behandlas frågan om det finns behov av en bestämmelse i järnvägslagen om transportörens regressrätt ” . Jag har tidigare föreslagit att transportören  7 Medvållande , regress m .

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan. 16. Preskription.

En regressrätt innebär att den som har betalat av en skuld har rätt att kräva ersättning för pengarna man lagt ut. Det är väldigt viktigt att man skriver avtal om allt som rör företagets ekonomi redan innan man startar det, för att vara beredda på situationer som kan uppstå.

Publicerad 18 oktober 2012 · Uppdaterad 02 april  Om en borgenär har en fordran på flera gäldenärer som är ansvariga för samma fordran och en av gäldenärerna redan helt eller delvis har fullgjort prestationen  Titel: Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med djursmittor. Utgivningsår: 2012. Omfång: 37 sid.

Regressrätt_

Regressrätt för utgiven sjuklön Motion 1996/97:L603 av Gullan Lindblad m.fl. (m) av Gullan Lindblad m.fl. (m) I en motion 1990/91:Sf52 med anledning av propositionen 1990/91:181 om sjuklön föreslog Gullan Lindblad (m) att arbetsgivaren i vissa fall borde ha regressrätt för utgiven sjuklön, t.ex. i sådana fall när han tvingats betala ut sjuklön till en arbetstagare p.g.a

Regressrätt_

I medicinen. (14 av 97 ord). Vill du få  Regressrätt. Ordförklaring.

Hitta information och översättning här! Tillägg Fakturaförsäljning med regress. När du säljer din faktura till oss köper vi fakturan inklusive risken att kanske inte få betalt av din kund. Ibland bedömer vi  Att kräva den andra parten på sådan betalning kallas för regressrätt. Betalar den andra parten trots detta inte kan den part som betalat vända sig  Och att vi då skulle kunna åberopa regress, eller nåt liknande.
Örebro fotbollsarena

Svensk ordbok online.

Företrädaren har regressrätt, d.v.s.
Alecta eller länsförsäkringar itpkregressrätt och bringa klarhet i vilken utsträckning denna regressrätt kan tillämpas av försäk-ringsgivare. Vidare är syftet att utreda mot vem försäkringsgivare kan rikta regressrätt, exem-pelvis om det är möjligt att rikta regresskrav mot en skadevållare som är medförsäkrad i den

1210, Trafikförsäkringsgivares regressrätt. 1290, Övriga  ”Regressrätt innebär rätt att vid utbetald ersättning kunna återkräva samma belopp eller del därav från skadevållaren under vissa förhållanden.” (Trygg-Hansa). Regressrätt gentemot annan borgensman. Om flera borgensförbindelser har ingåtts för en och samma huvudförpliktelse samtidigt eller så att de har varit beroende  Many translated example sentences containing "regressrätt" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. av E Berglund · 2018 — Author, Berglund, Emmy.