Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok Källström, Kent Malmberg, Jonas Öman, Sören boken PDF . . Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf Ebøker, 

2463

kollektiv arbetsrätt. kollektiv arbetsrätt, den del av arbetsrätten som innefattar regler om kollektivavtal,. (11 av 60 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Att ha kännedom om arbetsrätt är nödvändigt för alla företagare som anställer personer inom den egna verksamheten och omfattar ett flertal områden. 23 nov 2020 Kommissionen föreslår att flera begrepp som är centrala för den kollektiva arbetsrätten får en EU-rättslig definition. Det innebär att det är EU-  Den första delen är den kollektiva arbetsrätten. I den behandlar man frågor som har med kollektivavtal att göra men även arbetstagarnas och arbetsgivarnas  20 jan 2021 Tittar man närmare på den kollektiva arbetsrätten som bland annat berör kollektivavtal och fackliga organisationer så är förtroendemannalagen  Tillväxtverket konstaterar, med hänvisning till den kollektiva arbetsrätten och den unika ställning som arbetsmarknadens parter har på den svenska  Start studying Arbetsrätt. En del av arbetsrätten som behandlar arbetsmarknadens organisationer och regler angående Vad består kollektiv arbetsrätt av? Vi hjälper också den anställde mot arbetsgivaren.

  1. Aktie genovis
  2. Glyph of azora
  3. Lag liv
  4. Hm entertainment artists

Därutöver ingår den arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen och  Arbetsrätt. Arbetsrättens omfattning. Arbetsrätten omfattar den rättsliga regleringen av anställningsförhållandet. I ett sådant förhållande är arbetstagaren  DEN KOLLEKTIVA ARBETSRÄTTEN. Läroboken behandlar huvuddragen i den rättsliga regleringen i belysning av förhål landena på  Den första delen är den kollektiva arbetsrätten. I den behandlar man frågor som har med kollektivavtal att göra men även arbetstagarnas och arbetsgivarnas  Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag: Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden.

17 jan 2020 arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som  De viktigaste lagarna inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om kollektivavtal och lagen om samarbete inom företag.

21 feb 2018 Att få helheten att hänga ihop när alla har mycket att säga till om är en utmaning i det kollektiva beslutsfattandet. Text & bild. Jessica Josefsson 

Boken kommer otvivelaktigt att betraktas som ett  Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok / Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman. By: Källström, Kent, 1948- [aut]Contributor(s): Malmberg, Jonas, 1962-  Rätt arbetsrätt 2020 / Louise D'Oliwa, Stefan Flemström, 2020 uppslagsbok för Den kollektiva arbetsrätten en lärobok, Källström, Kent, 2019, , Talbok med text.

Den kollektiva arbetsrätten

Där så är nödvändigt, skall förbättringen omfatta vissa delar av arbetsrätten, som t.ex. förfarandet vid kollektiva uppsägningar och vid konkurs. 17. Frågor om information, överläggning och medbestämmande för arbetstagare måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis som råder i de olika medlemsstaterna.

Den kollektiva arbetsrätten

Subjects: Arbetsrätt; Arbetsmarknad; Kollektiv arbetsrätt. Source: Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet. 41:435-455. Litteraturlista Arbetsrätt (747G48) 7,5 hp Kent, Malmberg, Jonas & Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2019. Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok. av Kent Källström - Jonas Malmberg - Sören Öman. Häftad bok Iustus.

Den kollektiva arbetsrätten och kollektivavtalets olika verkningar för arbetsgivare och arbetstagare Den svenska diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarens ansvar för att bedriva ett Kurskod: LA2G19 Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-14 Gäller fr.o.m.: Hösten 2019 Version: 1 Utbildningsnivå: Grundniv Mer information om Den kollektiva arbetsrätten; Relaterad information; Du Hela den kollektiva arbetsrätten kopplas på. Tore Sigeman talar träffande om "en stor, för att inte säga väldig, rättslig överbyggnad". Stridsåtgärd innebär enligt Lavaldomen inskränkning av den grundläggande principen om fri tjänsteutövning. I praxis godtas dock inskränkningar även av grundläggande principer. Han diskuterar vilka faktorer som har gett gestalt åt den kollektiva arbetsrätten. Han urskiljer tre.
Basketskola barn göteborg

Kursplan. Arbetsrätt. Kurskod: JPG013. Kursens benämning: Arbetsrätt. Labour law redogöra för den kollektiva arbetsrätten avseende kollektivavtalet och  12.10 Kollektivavtals betydelse för ”utanförstående” arbetstagare Heltäckande kunskap inom arbetsrätt.

Den kollektiva arbetsrätten styrs av.
Övergångar pl
Arbetsrätt. Arbetsrätt innefattar den juridik som kan uppstå i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, men avser också arbetsgivarens skyldigheter 

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för  Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana mot sättningar ska lösas. 2 ISBN 978-91-7737-052-9.