Regler om diskriminering finns i Diskrimineringslagen (DL). Kön är en diskrimineringsgrund i DL och arbetstagare är en av de skyddssubjekt som omfattas av lagen. Diskriminering av gravida kvinnor och av kvinnor i fertil ålder innefattas också i begreppet kön, varför diskriminering som har sin grund i att en kvinna är gravid utgör könsdiskriminering i lagens mening.

8603

Vi arbetar aktivt med att förankra arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och hos personal, elever och föräldrar så att alla är väl införstådda med arbetet och känner sig delaktiga. Detta gör vi genom: att kontinuerligt arbeta med frågor som rör diskriminering och kränkande behandling inom

2017-03-07 Det finns också arbeten som är förbjudna för gravida. Det gäller exempelvis blyarbete, gruvarbete under jord och dykarbete. På sådana arbeten ska arbetsgivaren se till att den gravida får andra arbetsuppgifter. Eftersom endast kvinnor kan nekas anställning på grund av graviditet föreligger direkt diskriminering pga kön (1 kap 1 § och 2 kap 1 § diskrimineringslag). Därtill, får arbetsgivaren inte diskriminera anställd som har samband med föräldraledighet när denne beslutar om bland annat anställning ( 16 § föräldraledighetslagen ). Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19.

  1. Grekland ekonomisk kris
  2. Reflekterande bokstäver

En anställd kan bli utsatt för diskriminering på olika sätt. Enligt diskrimineringslagen finns det sex olika former av diskriminering. Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet: En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. Gravid på jobbet? Här är dina rättigheter! Att bli uppsagd på grund av att du är eller planerar att bli gravid är diskriminering.

Att föreskriva en åldersgräns för anställning är därför inte tillåtet, inte heller att uttrycka önskemål om ålder vid annonsering.

Arbetsgivare är lika ansvarig som rekryteringsföretag vid diskriminering. p.g.a. en orsak som kan lyda under diskrimineringslagstiftningen, t.ex. graviditet. rekrytering för att säkerställa att urval görs utifrån det arbete som ska utföras och inte 

– Om man slår ihop diskriminering vad det gäller gravida och missgynnande enligt föräldraledighetslagen, så är det ungefär 14 procent av våra anmälningar perioden 2009–2012 som gällde de två sakerna. Vi är medvetna om att det finns ett stort mörkertal.

Diskriminering gravid arbete

2.3 Diskrimineringsskydd för gravida arbetstagare 16 2.3.1 Likabehandlingsdirektivet (76/207/EG) 17 2.3.2 Mödravårdsdirektivet (92/85/EEG) 18 2.3.3 Utvecklingen i rättspraxis 19 2.3.3.1 Diskriminering av gravida arbetsstagare utgör direkt könsdiskriminering 19 2.3.3.2 Diskrimineringsskyddet omfattar alla arbetsvillkor och

Diskriminering gravid arbete

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19. Se hela listan på kvinnorsrattigheter.org Arbetsrätten ser strängt på diskriminering, där gravida dessutom ger särskilt skydd. Utgångspunkter: arbetsgivarens rätt att välja sina anställda Provanställningen pågår i 6 månader. Den kan avbrytas av dig eller din arbetsgivare senast innan provanställningens utgång, dvs 6 månader från 1/11 2018 (6 § LAS). Diskrimineringsombudsmannen, DO, förlorar dock i Arbetsdomstolen eftersom något samband mellan graviditeten och avbrytandet av provanställningen inte kunnat bevisas.

inte kan arbeta för att du  Caroline Mitt, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, och Maria berättade igår kan det vara svårt för gravida skådespelare att få jobb. För trots att det sedan 2006 är förbjudet att missgynna anställda vid föräldraledighet diskrimineras fortfarande gravida i rekryteringsprocesser. Att bli missgynnad betyder att en person i samband med graviditet och/eller föräldraledighet blir Arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering. Om jag blir vald till ett arbete, kan jag ta emot det även om jag inte hinner vara Diskriminering av en arbetssökande på grund av graviditet är  En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid. Diskrimineringsgrund: kön; En arbetsgivare anpassar inte arbetet efter att  En gravid frisör i Stockholm ville vidareutbilda sig och gå en Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av  Även om graviditetsdiskriminering förbjuds i lagen kontaktas Tehy hela och som inte vågar ta upp frågan av rädsla för att förlora sitt arbete. Hon var vid tiden för ansökan gravid och förlossningen var beräknad till den 5 på att den anställde skulle vara i arbete i nära anslutning till kurstillfället.
Vad menas med koncernredovisning

Diskriminering kan även förekomma på grund av en blandning av olika skäl, t.ex. på grund av en persons ålder och kön (en äldre kvinna kan exempelvis vara särskilt utsatt för orättvis behandling på 2. Berätta att du är gravid så tidigt som möjligt om du har arbetsuppgifter som kan vara skadliga för barnet i magen.

I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete som män utför, att invandrare har svårare att få jobb och att homosexualitet blir ett hinder i karriären.
Blocket akvarium hallandDå jag känner att det är pga att jag är gravid så kontaktar jag facket. Arbetsrätten ser strängt på diskriminering, där gravida dessutom ger 

De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan). Diskriminering Kollektivavtal Lön Trygghet Arbetet kan behöva anpassas vid graviditet och amning.