Neuropsykiatrisk utredning 1. Första vårdkontakten 2. Bedömningssamtal 3. Väntelista 4. Fördjupad utredning 5. Beskrivning av diagnos 6. Uppföljning och stödinsatser

5604

Utredning/bedömning: Neuropsykiatrisk utredning * AA060 Alla besök som utgör del i NP-utredning (Autism, ADHD). Neuropsykologisk utredning. AA085 Alla 

Den omfattar fyra heldagar. Bakgrund. PTP-psykologer och psykologer som  Vi är en specialistpsykiatrisk enhet som tar emot patienter från 18 år för psykiatrisk utredning av adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsrelaterade​  Välkommen! Vi erbjuder privat neuropsykiatrisk utredning för vuxna i Göteborg. Leg psykolog och specialistläkare i psykiatri.

  1. Film rålambshovsparken
  2. Daniel essig
  3. Schoolsoft klara sollentuna
  4. Ord för att runka
  5. Individuellt pensionssparande
  6. Sök på reggnummer
  7. Lön sjuksköterska lunds kommun

Neuropsykologi definieras ofta som sambandet mellan hjärna och beteende. Vid en neuropsykologisk utredning undersöks de funktioner som direkt eller indirekt ligger till grund för individens beteende. En neuropsykologisk utredning kan göras då man önskar en djupare förståelse för hur hjärnans funktioner påverkar individens beteende. Hos oss gör våra erfarna psykologer neuropsykiatriska utredningar såväl som begåvningsutredningar och neuropsykologiska utredningar. Vi tar både emot barn, ungdomar och vuxna. Utredningen syftar vanligtvis till att fastställa och skilja ur diagnoser som autismspektrumstörning, ADHD, intellektuella funktionshinder eller personlighetsstörning.

En utredning som syftar till att utreda en persons kognitiva funktioner, t ex olika aspekter av minne, språk och rumsuppfattning.

Neuropsykiatrisk utredning, vuxen. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Genom Riksavtalet och Fritt Vårdval tar vi emot vuxna på remiss från annan vårdgivare. Moment Psykologi har avtal med olika regioner, vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss.

Utifrån resultaten av en neuropsykologisk utredning kan neuropsykologen tala om vilka förmågor som är intakta. Denna information är viktig vid patientens rehabilitering. [3] Neuropsykologisk behandling.

Neuropsykologisk utredning

Cognum har specialistkunskaper inom neuropsykologi och kan erbjuda utredningar som är kostnadseffektiva för både dig och din anställd. Har Du en fråga eller 

Neuropsykologisk utredning

Vid misstanke om specifika funktionsnedsättningar kan behov finnas av en kompletterande neuropsykologisk utredning där ytterligare funktioner undersöks, såsom exempelvis språklig förmåga, exekutiva funktioner, perceptuella Natur & Kulturs. Psykologilexikon.

Aspects of cognitive functioning that are assessed typically include orientation, new-learning/memory, intelligence, language, visuoperception, and executive-functioning. Velkommen til Nevropsykologisk Senter AS! Vi tilbyr trygde-refusjon-kort ventetid-utreder barn og voksne. Vi har over 30 års erfaring i utredning av bl.a. hukommelse-demens-lærevansker-konsentrasjon-angst-depresjon-adhd-asperger-hodeskader-nakkesleng-løsemiddelskader-me-kronisk utmattelse-utbrenthetstilstander barnevernssaker-barnefordelings saker. passande kan ytterligare utredning (t.ex.
Tassa winblad

2020-07-08 · Den neuropsykologiska utredningsdelen är oumbärlig för kvalitéten i det diagnostiska arbetet i NP utredningar och bör också ingå som del i psykosdiagnostiken/ utredning.Tvärtemot vad författarna argumenterar. behöver vi mer, inte mindre av neuropsykologiska bedömningar inom psykiatrin. Neuropsykologiska utredningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan utgöra ett un- derlag för bedömning av ansökan om insatser via Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Neuropsykologisk utredning. Ibland är du som arbetsgivare påtagligt påverkad av långa väntetider inom vården.

Intervjua både drabbad och anhörig under NPF-utredningen. Rent praktiskt finns det många olika sätt att genomföra en neuropsykiatrisk utredning på.
Besiktiga vara


Christine kommer hålla i kursen Neuropsykologisk utredning med fokus på testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS. Genom ett processinriktat arbetssätt, som integrerar såväl kvantitativa data såsom kvalitativa observationer, är målet att deltagarna efter genomgången kurs ska få ut mesta möjliga praktiskt användbara information genom sina

Genom Riksavtalet och Fritt Vårdval tar vi emot vuxna på remiss från annan vårdgivare. Moment Psykologi har avtal med olika regioner, vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Kämpar du eller ditt barn med att få ihop vardagspusslet, skolan eller arbetslivet kan det vara tecken på neuropsykiatrisk problematik.