Uppgifterna avser alla intäkter och kostnader som hör till utbildningsomgången för kalenderår 2018, dvs. uppgifter kan behöva periodiseras till kalenderår 2018. Uppgifterna lämnas in till statistikmyndigheten SCB genom en webblankett som ni kommer till vid inloggning på den här sidan.

8274

Kostnadsersättningar/och reskostnader. 1 756. 12 000. Div. övr. kostnader (reklamartiklar, annonsering,. PR, årsavg. Eurocard, trycksaker, tidningar,. 6 034.

Ystads kommuns pengaflöden. Varifrån kommer kommunens pengar? Vad används pengarna till? Publicerad 2013-04-16, Uppdaterad 2020-02-26 Kontakt . Telefonväxel.

  1. Angra engelska
  2. Stockholms skolwebb inloggning vårdnadshavare
  3. Sjukskriven studera
  4. Likvardighet funktionsnedsattning
  5. Svag krona

Inköp. -13000,00. -28000,00. -9351,31. Personalkostnader. -103500,00.

Dokumentera hur du fångat dessa poster. Upplysningar ska lämnas i not om de enskilda intäkterna och kostnaderna, som ofta är av engångskaraktär. Handelsbolagets intäkter och kostnader Ett handelsbolag är en juridisk person och kan därför såväl förvärva rättigheter som ikläda sig skyldigheter (1 kap.

Så kan du hantera skogens intäkter och kostnader. Att äga en gård med tillhörande skogsmark ger både fördelar och glädje, men innebär också en del förpliktelser. Och till verksamheten hör olika kostnader och intäkter. Det bästa är att många går att styra över - om man tänker till eller gör en del av jobbet själv.

2008 2009 2010 2011 2012. 2013. 2014 2015 2016 2017 2018 2019. Utfall Utfall Utfall  Få koll på kostnader och intäkter.

Intakter och kostnader

Och till verksamheten hör olika kostnader och intäkter. Det bästa är att många går att styra över - om man tänker till eller gör en del av jobbet själv. Niklas Ringborg  

Intakter och kostnader

Div. övr.

3 848 449. 3 906 300.
Tystnadsplikt avtal på engelska

2020. 2021. 3110 Kläd- & 3986 Intäkter från sponsring.

De rörliga kostnaderna för exempelvis material, konferenser och År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor.
Beställa personbevis till barn
Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för inkomståret 2020 och 23 800 kronor för inkomståret 2021) måste du däremot fördela utgiften över flera år.

25 500. Bidrag. Övrigt. Summa. 25 500.