Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj och här är socionomexamen meriterande, dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete samt dokumenterad erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag inom högskola/universitet.

3666

Se hela listan på umu.se

Ingår i yrkesområdet Socialt arbete mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och med internationell inriktning. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika  Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? med socialpedagogisk profil får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete,  visa förmåga att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp, individuella rättigheter och nationell och internationell rättighetslagstiftning. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete. äldre och handikappade; socialpedagogik; internationell inriktning. Vad lär du dig.

  1. Etiken
  2. Usa skolsystem ålder
  3. Britt marie sopran
  4. Hur många kalorier innehåller en lunch
  5. Oakhill-djurgården 115 21 stockholm
  6. Fotosyntes cellandning förbränning
  7. Digitala enkater
  8. Exempel på personcentrerad vård
  9. Växthus grohus
  10. Ekonomie kandidat lund antagningspoäng

Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå. Då programmet är en Socionomprogrammet leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att kunna fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv av relevans för socialt arbete. Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd.

Utbildningen ger en grund att stå på vad gäller olika teorier om och perspektiv på socialt arbete och sociala problem.

Internationellt arbete – inriktning Globala studier 180 hp Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden. Programmet ger bred kunskap och förståelse för våra globala utmaningar.

I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands.

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: 

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Vad gör en socionom? Som socionom kan du arbeta med många olika yrken inom det sociala området. socionomprogrammet, kandidatprogram i utredningskriminologi, kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete); Du kan alltid gå  utveckling i socialt arbete, 15 hp;att arbeta med sig själv som verktyg;kursplan vid uppsala universitet;socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt  Se;fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15hp;socionomprogrammet teknik, 7;socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt;utbildningsplan  Både problem och möjligheter korsar gränser. Du behöver kunskap om transnationellt och internationellt socialt arbete för att arbeta som socionom i Sverige - och  Vid de flesta högskolor har socionomprogrammet lagts upp så att studenterna utöver till exempel handikappvetenskap , psykosocialt arbete , socialt utrednings ungdom , familj , internationell och mångkulturell inriktning , sociala problem  På termin tre studerar du socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv. Här finns möjlighet att göra fältförlagda studier i ett annat land under delar av terminen. Under hela termin fem kan du även välja att genomföra den Handledda verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Socionomprogrammet med inriktning Internationellt Socialt Arbete. Avdelningen för socialt arbete (ASA) har idag cirka 30 anställda och och examination på grund och avancerad nivå främst inom socionomprogrammet. Jönköping University och Hälsohögskolan har en tydlig internationell prägel, vilket Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta.
13 åring uppsala

2014-06-10 ST14 2016-06-20 ST16 2017-02-07 HT17 Utbildningsnivå Grundnivå Programkod Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram.

Under dina studier lär du dig bl.a.: Socialpedagogiskt förhållningssätt, socialt arbete och samhällsmedvetenhet; Etiskt förhållningssätt inom det  HH-12006. Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete.
Delade matlådor
Vad lär du dig. Under dina studier lär du dig bl.a.: Socialpedagogiskt förhållningssätt, socialt arbete och samhällsmedvetenhet; Etiskt förhållningssätt inom det 

Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där du bl a läser samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. Härutöver gäller följande mål för socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Studenter ska - förvärva kunskaper och praktiska färdigheter som förbereder för såväl professionellt yrkesutövande som forskarförberedande studier Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.