Start studying Läkemedelskemi (LUA). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

5060

Kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges i Sverige. Kunskapsprovets nivå för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för svensk apotekar- respektive receptarieexamen.

Efter avslutad kurs har du generellt  FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet Svarsförslag till Tentamen NMET1 18 januari 2013 totalt (65 poäng). 0105, Tentamen, 7,5hp, Betygskala: TH, 7,5hp, 14 Dec 2010 em V, kommer att inriktas mot tillämpningar inom läkemedelskemi där syftet är  0209, Tentamen, 12,0hp, Betygskala: UV, 6,0hp, 6,0hp samt 27 hp av FSL561 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi 37,5 hp. Kursvärdering för Läkemedelskemi (3FK122) Läkemedelskemi (3FK122) En del studenter upplevde att tentamen innehöll svåra frågor som inte motsvarade. (allmän kemi), institutionen för läkemedelskemi (henning.henschel@ilk.uu.se) Vänligen notera att ni själva måste anmäla er till varje tentamen via Ladok  sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561.

  1. Kan man sälja noterade teckningsrätter
  2. Infektionskliniken karolinska universitetssjukhuset huddinge
  3. Ladok uu anställd
  4. Autocad electrical symbols library
  5. Epistemologiska perspektiv
  6. Bli av med hemorrojder
  7. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
  8. Möbler gjorda av lastpallar
  9. Hessler gourmet series
  10. Pasi sahlberg

Kommentar. Namn* E-post* Webbplats. 3) Målbaserade tentor: vad säger fakulteten? Anja Sandström föredrar Anja Sandström, som undervisar i Organisk kemi och Läkemedelskemi, berättar om fakultetens syn på målbaserade tentor. Målbaserade tentor införs i allt högre grad. Det sker delvis på grund Examen. Programmet inklusive sex månaders apotekspraktik leder till en apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy), vilket är en yrkesexamen.

Anmälan görs senast .

Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp Professionell utveckling - del 2, 3 hp Statistik och dataanalys för biomedicin - del 2, 5 hp Virologi och fördjupad immunologi, 10 hp Termin 6 Sjukdomslära, 15 hp Examensarbete, 15 hp. Om undervisningen. Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid.

Dubbeltentamen i sal. Om du har två eller flera salstentamen som är planerade samma dag anmäler du dig som vanligt till dessa här.

Läkemedelskemi tenta

KEMA02-tenta-20120414-svar Author: Karl-Erik Bergquist Created Date: 4/20/2012 7:08:51 AM

Läkemedelskemi tenta

Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp Professionell utveckling - del 2, 3 hp Statistik och dataanalys för biomedicin - del 2, 5 hp Virologi och fördjupad immunologi, 10 hp Termin 6 Sjukdomslära, 15 hp Examensarbete, 15 hp. Om undervisningen.

Visa alla Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Institutionen för farmaci Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Institutionen för immunologi, genetik och patologi Institutionen för kirurgiska vetenskaper Institutionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för läkemedelskemi Institutionen för medicinsk biokemi och Institutionen för läkemedelskemi står för flest anmälningar i år. På två olika tentor har man anmält totalt åtta studenter. Studierektor Jakob Haglöf, som skrivit samtliga anmälningar, säger att han inte kan uttala sig om huruvida fusket ökat då dessa ärenden ännu inte har hunnit behandlas av Uppsala universitets disciplinnämnd.
Thai baht exchange rate

Tentamen, 11B 140.

Kommentar. Namn* E-post* Webbplats. 3) Målbaserade tentor: vad säger fakulteten? Anja Sandström föredrar Anja Sandström, som undervisar i Organisk kemi och Läkemedelskemi, berättar om fakultetens syn på målbaserade tentor.
Psykosocial arbetsmiljö och stress


Sammanställning för Läkemedelskemi KEMM20 HT1 2017 Kursansvarig: Ulf Nilsson Antal studenter: 17 registrerade studenter Betyg: 0 st UK, 3 st G, 14 st VG. Utvärdering I. Sammanfattning av kursvärderingen Totalt antal svar: 15 (88%) Stutenternas sammanfattande kommentarer: Kursen är mycket omtyckt av

Upprop KEM011, kl10.00. M-salar. Hörsalsvägens salar HA, HB, HC. • Anmälan till alla tentor via ladok senast 10 dagar innan tentatillfället via studentportalen - ladok • Avanmälan kan göras till en Studierådsprotokoll 2016-09-15 Farmacevtiska Studentkåren 1) Mötets öppnande Studierådets ordförande Maria Melinder förklarar mötet öppnat 17.17.