Kurser i ledarskap, ledarutveckling, arbetsledningspsykologi och UGL. Utveckling av ditt ledarskap - Distans Live Ledarskap och organisation, Distans.

5917

I kursen introduceras och diskuteras relationen mellan ledarskap, lärande och förändring i arbetslivet. Chef- och ledarskap i olika organisationer belyses liksom ledarskapets betydelse för lärande och förändring i arbetslivet. Studieformer Kursen är en webbaserad distanskurs och all undervisning sker via en kursplattform/ett

Kursen vänder sig till dig med intresse för ledarskapsfrågor i organisationer och arbetsliv. Ledarskap och ledarskapets betydelse för utveckling och förändring inom olika typer av organisationer jämförs och diskuteras. De kan hålla en högre produktivitet, de får möjlighet att i ett tidigt skede inkludera olika delar av organisationen och kan öppna upp för mer självständigt arbete i multidisciplinära team. Kursen hålls av Johan Victor som har lång erfarenhet av agilt ledarskap, med ett snitt på 3,9/4 i kursutvärderingen på sin senaste kurs hos Nackademin. ledarskap och kommunikation. Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.

  1. Eva pettersson karlskrona
  2. Irina
  3. Direkt kostnad företagsekonomi

Kursen fokuserar på grunderna i Organisationsteori. Det innebär bl a ämnets vetenskapliga bakgrund, kunskap om företag och företagande, teorier om "organisering" inkl. områden som strategi, ledarskap, struktur, kultur etc. Välj termin Vår 2021. Ledarskap och Projekthantering i Sverige AB är ett relativt nytt företag som startade 2014.

Vill du öka Den här kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. En distansutbildning inom ledarskap och organisation ger dig friheten att välja var och när du studerar.

Efter avslutad kurs ska den studerande: ha fördjupade kunskaper i klassisk och modern organisationsteori med betoning på ledarskap och organisationer i 

Kursen omfattar olika aspekter på kommunikation - allt ifrån interpersonell kommunikation till kommunikation inom organisationer. Vidare behandlas kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ger en förståelse för kommunikationens särskilda betydelse i ett ledarskapsperspektiv. Företagsekonomi I - organisation och ledarskap.

Distanskurs ledarskap och organisation

Klassisk organisationsteori Ngra exempel p nyare organisationsteori. (mycket kommer frn Bolman & Deal, Nya perspektiv p organisation och ledarskap).

Distanskurs ledarskap och organisation

Du vill tydliggöra dina starka och svaga sidor och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida ledarskap. och uppropsprocessen. Vi hoppas att du kommer att tycka om kursen och ser fram emot att ”träffa” dig på kursplatsen i Canvas. Kurskod:FOA113 Kursnamn: Att utveckla organisationer och ledarskap Kursen är en distanskurs och har därmed inga fysiska träffar och inget fysiskt upprop. Det är viktigt att du registrerar dig i I kursen Ledarskap och organisation får du kunskaper om olika organisationsformer och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet i en organisation.

Vi hoppas att du kommer att tycka om kursen och ser fram emot att ”träffa” dig på kursplatsen i Canvas. Kurskod:FOA113 Kursnamn: Att utveckla organisationer och ledarskap Kursen är en distanskurs och har därmed inga fysiska träffar och inget fysiskt upprop. Det är viktigt att du registrerar dig i I kursen Ledarskap och organisation får du kunskaper om olika organisationsformer och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet i en organisation. Du får möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar som gäller ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 . Nya perspektiv på organisation och ledarskap) Varför organisering? • Samordning (system) Ekonomi E13 Organisation & Ledarskap. Du får ta del av beprövade erfarenheter i ett antal viktiga organisationsfrågor.
Hemtjänst privat örebro

Läsåret 2020/2021.

All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av  Letar du efter utbildning inom - Ledarskap / Organisation, grundkurs, Distans. Ledarskap / Organisation Distansstudier Alla utbildningsformer. Visa alla filter.
Pascal pas


Ledarskap och organisation: 1 560 totalt antal sökande, varav 471 i Psykologi I, distanskurs: 2 727 totalt antal sökande, varav 473 i prio 1.

Ledarskap - samtal och reflektion, 7.5 hp Kursen är vilande och kommer inte att ges våren 2022.Det här är en kurs för dig som vill utveckla dina samtalsfärdigheter och vill göra det på ett konkret och praktiskt sätt kopplat till ledarskap.