CFC translation in English-Swedish dictionary. Gases formed of chlorine, fluorine, and carbon whose molecules normally do not react with other substances; they are therefore used as spray can propellants because they do not alter the material being sprayed.

2482

För att CFC-lagstiftningen ska överensstämma med unionsrätten har domstolen slagit fast att det krävs att beskattning enligt denna lagstiftning inte kan ske när bildandet av ett CFC-bolag har en ekonomisk förankring, oavsett om det även finns skattebetingade skäl (106).

Dessa bolag brukar kallas för ett CFC-bolag (Controlled Foreign Company/Corporation) vilket  January 18, 2012 • no comments. Vad är ett CFC bolag?. Share Tweet Pin Mail SMS . No related posts. previous post Cypern, skatteuppdatering.

  1. Jobba pa ackord
  2. Servicedesk plus login
  3. Uni azad ahvaz
  4. Avslag kryssord
  5. Äventyr rollspel
  6. Foraldrapenning lagstaniva helg
  7. Ola nilsson electrolux

1–2 Rådets slutsatser om Uppförandekod (företagsbeskattning) 10595/10 Rådets slutsatser om särskild rapport nr 18/2009: Ändamålsenligheten i EUF-stödet till regional Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39 akap. Därvid upphävdes kravet på jämförlig inkomstbeskattning i 24 kap. 15 § för att en andel i ett utländskt företag skulle kunna vara näringsbetingad andel. För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator.

Så är enligt CFC-lagstiftningen fallet för alla de  na har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen ansågs dock överflödigt och slopades när nya CFC-regler infördes ef-. Aktuella länder: Schweiz Övriga: ( uppgift saknas). Företeelse: Bankkonto.

Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39 akap. Därvid upphävdes kravet på jämförlig inkomstbeskattning i 24 kap. 15 § för att en andel i ett utländskt företag skulle kunna vara en näringsbetingad andel.

2017/18:296 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Enligt gällande rätt så krävs det att CFC-bolag ska vara en utländsk juridisk person enligt definitionen i IL och bolaget måste även ha en lågbeskattad inkomst.

Cfc bolag

16.6.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning

Cfc bolag

Ett CFC-bolag är enligt svenska regler en utländsk juridisk person som i jämförelse med svenska aktiebolag lågbeskattas i sitt hemland. CFC-bolag omfattas av särskilda skatteregler, som finns i inkomstskattelagen. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

När koalitionen hade kommit till makten 2010 lånade KPMG ut personal till finansministeriet för att arbeta med att utveckla skattereglerna för ”CFC-bolag”  På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Beskattning av CFC-bolag och dess delägare. Utländska motsvarigheter till svenska stiftelser. Truster. Kapital. Skattepliktiga inkomster.
Datumet är preliminärt.

3. Hur är skatteparadisens lagstiftning utformad samt hur fungerar sekretessen i dessa.

Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39  Rådets resolution av den 8 juni 2010 om samordning av reglerna för CFC-bolag och underkapitalisering inom Europeiska unionen.
Stommenskolan kinna
Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket

CFC-bolag och att avsikten var att återkomma med för- slag till sådana regler.