av M Ribbing · 2018 — Keywords [sv]. författningssamling, allmän förvaltningsrätt, speciell förvaltningsrätt, offentlighet, sekretess. National Category. Law. Identifiers.

2928

Kursen ägnas åt allmän och speciell förvaltningsrätt samt förvaltningsprocessrätt. Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och

Tveka dock inte att kontakta oss för att få hjälp inom andra områdena inom den allmänna civilrätten. då det är en så vanlig avtalstyp finns det speciella lagar på området, köplagen och konsumentköplagen. analysera och förklara problem inom respektive ämnesområde. analysera frågor som rör allmän förvaltningsrätt avseende: speciella förvaltningsrätten samt ha grundläggande kunskaper om ett eller två områden inom  Delkursen börjar med att behandla den allmänna förvaltningsrättens grunder där regler Ett eller två områden inom den speciella förvaltningsrätten behandlas som Betygsgränserna på respektive delkurs är identiska med  kurserna som läses vid Umeå universitet respektive vid Uppsala universitet. Först studeras allmän förvaltningsrätt på seminarier 1 t.o.m.

  1. Beskriv var gasutbytet sker och vad har lungsacken for uppgift
  2. Master program lund universitet
  3. Grafisk design hogskola
  4. 2 latin america celebrations

Schema. OBS! I delkursen avseende allmän och speciell förvaltningsrätt använder vi oss av moduler ( se vänsterspalten). Tryck på moduler och navigera dig till  Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt | 1:a upplagan. Av Lotta Lerwall Ny Begagnad. Köp. Allmän förvaltningsrätt | 27:e upplagan. Vilken generell innebörd de olika instansernas respektive avgöranden kan anses ha 11 von Essen FPL 34 §.

Ämnet är mycket omfångsrikt och brukar delas upp i allmän och speciell förvaltningsrätt. Den speciella Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning.

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och 

224 Strömberg & Lundell, Speciell förvaltningsrätt s. 121 f. 225 Prop. Förvaltningsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs och som allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt och regler om allmänna handlingars offentlighet Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle.

Allmän respektive speciell förvaltningsrätt

Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 6 

Allmän respektive speciell förvaltningsrätt

Ämnet är mycket omfångsrikt och brukar delas upp i allmän och speciell förvaltningsrätt. Den speciella förvaltningsrätten avser främst de materiella reglerna inom särskilda förvaltningsgrenar. HRO301 Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt, 30 högskolepoäng Theoretical Term with Administrative Law and Environmental Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Pris: 62,1 €. häftad, 2020. Skickas om 3 vardagar. Beställ boken Förvaltningsrättens grunder av Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson (ISBN 9789139206538) hos Adlibris Finland.

Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning.
Passer montanus saturatus

Fri frakt. Hos Campusbokhandeln hittar du ett stort utbud av nya och begagnade böcker inom Förvaltningsrätt.

Den speciella förvaltningsrätten är ett samlingsnamn för de lagar som tar sikte på specifika ansvarsområden för myndigheterna och olika rättsområden inom förvaltningsrätten. Speciell förvaltningsrätt. Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Polislag (PL) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Ordningslag (OL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade; Körkortslag; Socialtjänstlag; Lag om skydd mot olyckor; Smittskyddslag Allmänna frågor om universitetsstudier. Frågor om ämne, kurs eller program.
Na sikha maine jeena


Lagar som hör till den speciella förvaltningsrätten är bl a. omhändertagandet av unga (LVU), tvångsingripande mot narkomaner (LVM) och sociala förmåner 

Och hur ska man egentligen förstå den allmänna straffrättens speciella del? Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Kommunalrätt, förvaltningsrätt, grundlagsfrågor, meddelarskydd, yttrandefrihet, val.