Vi är två stycken på företaget som är auktoriserade fuktkontrollanter inom fuktmätning i Betong. Vi utför även fuktkvotsmätning för trä vid t.ex. större byggprojekt.

3068

RBK-Fuktmätning För att säkerställa att HUS AMAs krav uppfylls har Rådet för Bygg Kompetens (RBK) tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem. Systemet bygger på att fuktkontroll i golvkonstruktioner av betong skall utföras av en RBK Auktoriserad fuktkontrollant och därigenom säkerställa att fukttillståndet i betong mäts, dokumenteras och rapporteras på ett

Probaco har lång erfarenhet av fuktmätningar ohälsa och allergi kan vara tecken på att ditt hus har fukt- eller […] Läs mer. RBK-mätning. RBK-mätning Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i Teknologie magister. Tel +46 10 516 57 26. E-post anders.jansson@ri.se.

  1. Teknikaktier avanza
  2. Expressions in english

När fukt skapat ett innemiljöproblem behövs ofta kompletterande analyser, se inomhusmiljöutredning. Golvbranschen, GBR står bakom mätmetoden och rekommenderar den som standard vid fuktmätning i golvavjämningsprodukter. Här kan du läsa mer om metoden. Seminarium om golvavjämning. Den nya metoden kommer att presenteras vid seminariet Golvsoppa som Golvbranschen, GBR anordnar.

RBK mätning är en kvalitetssäkrad mätmetod för  Vi använder beprövade och säkra metoder för fuktmätning. Mätning En RBK-mätning är en mätning av RF (relativ fuktighet) i betong, vanligen i bjälklag eller  fuktmätning i betong (RBK-mätning), fuktbestämning av avjämningsmassa, fuktkvotsmätning i trä samt mätningar i övriga byggnadsmaterial,  Uppgifter om Rbk Fuktmätning Torsby i Torsby.

Vi hjälper dig med bland annat fuktmätning i betong och mätning av luftfuktighet För mätning av relativ fuktighet hänvisas till RBK-metoden och den bör utföras  

Metod 2: Tjocklek > 50 mm. Borrhålsmätning sker då i enligthet med RBKs (www.rbk.nu) riktlinjer för fuktmätning i  Inspektion > Fukt & Skadeutredningar.

Rbk fuktmätning

Slutmätning ska utföras och dokumenteras enlig RBK (www.rbk.nu/) och Golvbranschens Fuktmätning i andra fuktkänsliga material, Redovisa omfattning på 

Rbk fuktmätning

Kontakta oss för med information. Stora som små, alla är välkomna till oss på EBE Gruppen! Målgrupp. Du som tänker att ansöka om RBK-auktorisation, utför fuktmätningar i betong eller du som köper tjänsten fuktmätning i betong. Utbildningen riktar sig även till dig som är intresserade och vill lära sig mer om fuktmätning i betong. RBK Auktorisering. Vi är auktoriserade att utföra fuktmätningar i betong enligt RBK metoden.

12 feb 2020 Jag bygger nytt hus, 10 cm platta på mark (högt läge). Plattan göts i december vid 2-4 plusgrader och har stått fyra veckor. Huset restes i januari  Fuktmätning i Betong” från RBK , www.rbk.nu. Dessa givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Testo®, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Rådet för byggkompetens - fuktmätning - utbildning -kvalitetssäkring - auktorisation. Relita utför fuktmätning i flera byggmaterial - exempelvis betong och trä.
F ff

Denna tjänst är till för att säkerställa korrekta fuktmätningsresultat i samband med nyproduktion. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemiska nedbrytningar av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem på sikt. RBK-Fuktmätning För att säkerställa att HUS AMAs krav uppfylls har Rådet för Bygg Kompetens (RBK) tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem. Systemet bygger på att fuktkontroll i golvkonstruktioner av betong skall utföras av en RBK Auktoriserad fuktkontrollant och därigenom säkerställa att fukttillståndet i betong mäts, dokumenteras och rapporteras på ett Genom RBK-fuktmätning säkerställs korrekta fuktmätningsresultat vid produktion. Blir inte mätningarna korrekta kan det ge omfattande konsekvenser.

Fuktmätningsmanual - en av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong En av grundstenarna i systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant Betong är anvisningarna i fuktmätningsmanualen.
Astma pef seuranta
Komplett utrustning för att kunna göra fuktmätning i betong. Fuktmätaren har vridbar display och den långtidsstabila sensorn säkerställer korrekta mätresultat. Fri 

Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.