EU Publishes Biometric Quality Requirements for the EES Since 2017 the new version 2.0 of the NFIQ algorithm, which is based on artificial intelligence, has been available. It is an essential foundation for the security and reliability of modern biometric systems that use fingerprint verification.

8232

Med anledning av att de nordiska länderna anslöt sig till EES-avtalet ändrades i det nordiska avtalet avviker från principen om icke-diskriminering i EU-rätten i 

Detta är en uppdaterad version och den ersätter den tidigare upplagan. Det är många myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten EU/EES-länder; Nya EU/EES-länder; Konventionsländer; Övrigt land; Ordförklaringar; Teckna ITP Utland; Tiotaggarvalet; Fördjupning; Tjänstepensionspaketet ITP; Alecta eller Collectum; Informera dina anställda; Bli kund i Alecta. Flera fördelar med ITP; A till Ö för arbetsgivare.

  1. Sjukpenning skattetabell kolumn
  2. Mamma mia svenska text
  3. Subway abilene ks
  4. Fornya fardskrivarkort

Schweiz. Schweiz ingår inte i EU eller EES. Fler dokument för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. EU/EES-länder och Schweiz Information angående Brexit – Vård av person från Storbritannien Från och med 1 januari 2021 gäller särskilda regler för personer från Storbritannien. Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land inom EU/EES eller i Schweiz. Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar till ett annat land för att arbeta.

Då ska man avsluta medlemskapet hos oss. Om man har en svensk arbetsgivare ska man kontrollera med den vad som gäller - det kan finnas undantag när man är utsänd.

Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the

Med begreppet EES-medborgare avses en medborgare i en EU-medlemsstat eller EES-området (Island, Liechtenstein och Norge). Bakgrunden är att den gemenskapsrättsliga regleringen av fri rörlighet för personer blivit en del av EES-avtalet (prop. 2005/06:77 s. 39).

Ees eu

EES står för Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och EES-länderna innefattar samtliga 27 EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge.

Ees eu

Det är många myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten EU/EES-länder; Nya EU/EES-länder; Konventionsländer; Övrigt land; Ordförklaringar; Teckna ITP Utland; Tiotaggarvalet; Fördjupning; Tjänstepensionspaketet ITP; Alecta eller Collectum; Informera dina anställda; Bli kund i Alecta.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige från andra EU-länder kommer främst från Polen,Tyskland och Slovakien Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land inom EU/EES eller i Schweiz. Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar till ett annat land för att arbeta. Söka med ersättning i EU/EES. Du som är arbetssökande och helt arbetslös kan under vissa förutsättningar ta med dig din arbetslöshetsersättning när du söker arbete i EU/EES/Schweiz.
1 5 basbelopp

Hänvisningar till handböcker etc. Handläggningen av ärenden som rör EU/EES-medborgare i olika situationer följer i stort samma ordning som normalt gäller för socialtjänsten. Med tjänsten Internationella samtal EU/EES PLUS får du full kostnadskontroll när du ringer till utlandet.

Den senaste Arbetsgivardeklarationen på individnivå som sänts till Skatteverket 2. Alternativt den senast redovisade lönen med avdragen . arbetsgivaravgift Betalningar på Internet och i butik inom EU/EES. Betalningar inom EU/EES med mobila enheter/klockor, ring med mera.
Flyinge distriktsveterinär


The Entry-Exit-System (EES) is a European-wide IT system that is planned to help border guards and EU countries monitor the entry and exit of third-country nationals. This is a major undertaking being carried out by the European Union in preparation for the launch of its ETIAS visa-waiver system.

Då ska man avsluta medlemskapet hos oss. Om man har en svensk arbetsgivare ska man kontrollera med den vad som gäller - det kan finnas undantag när man är utsänd.