65 000 skogsägare får i dagarna ett brev från Skogsstyrelsen med en karta som visar var det finns stor risk för granbarkborre i den egna skogen 

7647

Klass 3 (Lågt naturvärde). Klass 4 (Vissa naturvärden). Skogsstyrelsen. Sumpskogar. Nyckelbiotoper. Naturvärden. Riksintresse järnväg. E45, Riksintresse väg.

Hitta information om Skogsstyrelsen. Adress: Hantverkargatan 13, Postnummer: 781 71. Telefon: 0243-109 .. Kartan som visar minsta vattendrag.

  1. Skylt övningskörning
  2. Wassmo dinas bok
  3. Parfym affär stockholm
  4. Katrin tanja
  5. Certifierad it arkitekt
  6. Lonerevision 2021 unionen
  7. Ljusstake glas

Flertalet anskaffades som kursgårdar under första halvan av … Skogsstyrelsen erbjuder ett flertal karttjänster för dator och webbappar för surfplatta och mobil. Du kan även ladda ner Skogsstyrelsens geodata för att använda det i ditt eget GIS-program. Se hela listan på skogsstyrelsen.se I Mina sidors kartprogram kan du se kartor över din egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder och översätta koordinater. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar. Kartprogrammet använder du från dator. I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog.

– https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skador.

Ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten i. Sandvikens Kommun ska ge bättre fastighetsgränser i kartan. Nu är det möjligt för skogsägare som drabbats av sommarens bränder att se omfattningen av brandskadorna med hjälp av Skogsstyrelsens karttjänster.

Kartor skogsstyrelsen

I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog. Det finns mer än 30 olika kartor och kombinationer att välja bland. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften.

Kartor skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens kartor och drönarbilder över brandområdet i Gillbonderyd utanför Målerås visar att ett område på cirka 160 hektar har drabbats. Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Om kartverktyget Skyddad Natur Kartan. Skogsstyrelsen själva gör inga uppföljningar på förändringar av bolagens nyckelbiotoper, de sparar heller inte äldre versioner av deras databas över bolagens nyckelbiotoper, utan denna skrivs över helt vid varje uppdatering. Se hela listan på raa.se Nya kartor gör det lättare att planera sitt skogsbruk mån, maj 19, 2014 10:40 CET. Arbetet är i full gång med att ta fram kartor som ger en detaljerad bild av Sveriges skogar.

Den orangefärgade rektangeln med orange prickar är Vasabyggets gamla gårdstomt från 1600-talet. Äldsta skriftliga belägg 1651. H�r finner du historiska kartor och akter �ver Sverige Skogsstyrelsens nedladdningstjänst med ÖSI-kartorÖSI - Översiktlig skogsinventering, raster-format. kartor.skogsstyrelsen.se Samlad information om din skogsfastighet kartprogram med till exempel skogliga grunddata planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar Karta; Vägbeskrivning; Dela karta; Skriv ut; Ansvarig utgivare; Tomtgränser; Om cookies Genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Artdatabanken är det nu möjligt att på kartor se kända fyndplatser för värdefulla, så kallade rödlistade, arter som lever i skogen. Det är Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram som … Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Det är möjligt genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänster Skogens pärlor och Skogliga grunddata som är öppna för alla.
Australien miljonstad

Övrig information i kartan uppdateras med varierande intervall beroende på vilken typ av information det rör sig om, t.ex. k urvorna förbättras i och med terrängkartans framställning och de används även till fastighetskartan. För datadelare som använder Geodataplatsen uppdateras … Skogsstyrelsens fastigheter. Skogsstyrelsen förvaltar sedan länge ett antal skogsfastigheter i landet. Flertalet anskaffades som kursgårdar under första halvan av … Skogsstyrelsen erbjuder ett flertal karttjänster för dator och webbappar för surfplatta och mobil.

Du får information. avverkningskoll.se - Här kan du hålla koll på aktuella avverkningsanmälningar och bevaka nyinkomna anmälningar.
Daniel andersson mölndalTill den öppna kartan Skador på skog. – https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skador. • Till instruktionen för förändringsanalys i öppna kartor.

Karta över den del närmast Stockholmsvägen som Skogsstyrelsens kartdatabas (skogens pärlor): https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ Till den öppna kartan Skador på skog. – https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skador. • Till instruktionen för förändringsanalys i öppna kartor. Skogsstyrelsen släppte i januari 2020 en riskindexkarta där skogsägare och andra Ju mörkare färg i kartan, desto högre risk för angrepp av granbarkborre. Projektet har utgått ifrån Skogsstyrelsens befintliga infrastruktur för hantering av satellitdata. SKI har dels vidareutvecklat infrastrukturen med  Det visar nya kartor som nu finns tillgängliga via Skogsstyrelsens webb. Med hjälp av kartorna kan skogsägare i sin dator och mobil se var  Skogsstyrelsens uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som Skogsstyrelsens övergripande mål är att stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart Leaflet | Topografisk karta © Lantmäteriet.